Rajd Honker

SHARE
, / 1646 0

Honker – kryptonim operacji szturmu 2 Korpusu na klasztor na Montecassino, od „Honk” (ang.)-krzyk, jak to opisał Melchior Wańkowicz w książce
„Monte Cassino” – „krzyk dzikich gęsi, kiedy wracają do kraju”

17 punktów
72 osoby obsługi
1200 uczestników
120 patroli – Rajd Honker był jednym z ważniejszych wydarzeń podczas wyprawy „Uniamo le generazioni/Łączymy pokolenia”

Gra „Honker” organizowana przez jednostki Chorągwi Zachodnio-pomorskiej przebiega po najważniejszych miejscach na masywie Montecassino.
Punkty rozmieszczone są w najbardziej charakterystycznych dyslokacjach jednostek 2 Korpusu Polskiego. Świetnym rozwiązaniem w temacie stania w kolejkach było utworzenie, poza zwyczajnymi punktami, całych zgrupowań punktów. Jest to miejsce gdzie znajduje się  kilka punktów, a punkty zaś najczęściej są realizowane jako kilka jednakowych torów sprawnościowych.

Między innymi na trasie można trafić do Domu Doktora, Adama Majewskiego, autora książki „Wojna, Ludzie, Medycyna”, który przez pierwsze dni walk
o klasztor operował w nim rannych żołnierzy. Inną lokacją jest zgrupowanie „593”, umieszczone przy pomniku 3. Dywizji Strzelców Karpackich, lub zgrupowanie „575” przy pomniku 5. Kresowej Dywizji Piechoty.

Na Folwarku Albanetta na przykład patrol musi dokonać szturmu, to znaczy nosząc ze sobą całe oprzyrządowanie przejść trasę na czas,
a po drodze: trafić lontem czy granatem do celu, wysadzić miną Bangalore’a zasieki oraz miną tyczkową bunkier, ostatecznie niszcząc wrogie umocnienia dziesięcioma strzałami z repliki moździerza, zasilanej pirotechnicznie. Gra była tak skonstruowana, że aż trzy patrole naraz mogły wykonywać równolegle te same zadania.

 

PASSWORD RESET

LOG IN