Święci nie żądają od nas oklasków, ale byśmy ich naśladowali

Święci nie żądają od nas oklasków, ale byśmy ich naśladowali

SHARE
, / 1202 0

Blisko 1500 harcerzy i skautów modliło się w Bazylice św. Piotra w Watykanie podczas Mszy św. sprawowanej w intencji organizacji harcerskich oraz żołnierzy II Korpusu Polskiego biorących udział w Bitwie o Monte Cassino. Eucharystię celebrował biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Po Mszy św. ordynariusz wojskowy modlił się z harcerzami przy grobie św. Jana Pawła II.

Bp Józef Guzdek z ramienia Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję delegata ds. duszpasterstwa harcerzy. W homilii zachęcał harcerzy do naśladowania św. Jana Pawła II, przyjaciela młodzieży. – Pamiętajmy, że „święci nie przemijają”, ale wołają o świętość i pragną świętości. „Święci nie żądają od nas oklasków, ale byśmy ich naśladowali” – przypomniał słowa papieża-Polaka biskup polowy.

Ordynariusz wojskowy podkreślił, że wszyscy chrześcijanie są zobowiązani do pomocy zagubionym bliźnim. Przypomniał, że Chrystus często spotykał się z ludźmi grzesznymi i wątpiącymi. – On zawsze zatrzymywał się przy tych, którzy jak Zacheusz, Nikodem, Samarytanka, kobieta cudzołożna i wielu innych mieli w swoich sercach odrobinę dobra, aby je powiększyć. A jeśli w ich sercach tliła się tęsknota za tym, co szlachetne, starał się ją podtrzymać i rozpalić – powiedział.

Bp Guzdek przypomniał, że podobne spotkania były udziałem św. Jana Pawła II. – Naśladujmy więc świętego Papieża w jego wychodzeniu do człowieka i pochylaniu się nad nim. Dzisiaj też nie brak współczesnych Zacheuszów, których serce kryje tęsknotę za świętością. Nie brak zagubionych w grzechu i źle pojętej wolności synów i córek marnotrawnych, przy których trzeba się zatrzymać, z miłością na nich spojrzeć, zwrócić się do nich po imieniu, aby obudzić pragnienie przemiany – przekonywał.

Na koniec zawierzył harcerzy opiece św. Jana Pawła II oraz ich patrona bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Mszę św. koncelebrowali kapelani harcerstwa: ks. inf. Stanisław Świerczyński, naczelny kapelan ZHP poza granicami Kraju, który wczoraj otrzymał od biskupa polowego medal bł. ks. Jerzego Popiełuszki, ks. hm. Ronald Kasowski, naczelny kapelan ZHP, ks. hm. Wojciech Jurkowski, ks. hm. Wojciech Oczkowicz i ks. hm. Łukasz Kondratowski oraz kapelani ordynariatu polowego ks. Jan Dohnalik, kanclerz kurii polowej oraz ks. płk SG Zbigniew Kępa, dziekan Straży Granicznej.

W Mszy św. uczestniczyli druhny i druhowie ze Związku Harcerstwa Polskiego ze swoją naczelnik hm. Małgorzatą Sinicą, Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju oraz Skauci Europy.

Biskup polowy podziękował organizacjom harcerskim za wspólne przeżywanie kanonizacji bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II oraz za udział w uroczystościach związanych z 70. rocznicą zdobycia Monte Cassino.

  

za Katolicką Agencją Informacyjną

PASSWORD RESET

LOG IN