Dziękujemy partnerom!
, / 953 0

Dziękujemy partnerom!

SHARE
Dziękujemy partnerom!

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do zorganizowania Wyprawy „Uniamo le generazioni/Łączymy pokolenia”. Szczególnie podziękowania kierujemy do Kierownictwa i Pracowników:

Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie,

Departamtentu Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

Centrum Informacyjnego Rządu,

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

Dowództwa Garnizonu Warszawa,

Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego,

Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,

Instytutu Pamięci Narodowej,

Miasta Cassino,

Opactwa Terytorialnego Montecassino,

Museo Historiale di Cassino,

Komitetu Obchodów 70. Rocznicy Zniszczenia Cassino,

Telewizji Polskiej S.A.

 

oraz naszych Przyjaciół z włoskich organizacji skautowych AGESCI i CNGEI, bez pomocy których zorganizowanie tego wydarzenia nie byłoby możliwe.

 

PASSWORD RESET

LOG IN