Archive by Category "70. rocznica"

70. rocznica

,

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do zorganizowania Wyprawy „Uniamo le generazioni/Łączymy pokolenia”. Szczególnie podziękowania kierujemy do Kierownictwa i Pracowników: Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie, Departamtentu Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Centrum Informacyjnego Rządu, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Instytutu Pamięci Narodowej, Miasta Cassino, Opactwa Terytorialnego Montecassino, Museo Historiale di Cassino, Komitetu Obchodów 70. Rocznicy Zniszczenia Cassino, Telewizji Polskiej S.A.   oraz naszych Przyjaciół z włoskich organizacji skautowych AGESCI i CNGEI, bez pomocy których zorganizowanie tego wydarzenia nie byłoby możliwe.  

,

Blisko 1500 harcerzy i skautów modliło się w Bazylice św. Piotra w Watykanie podczas Mszy św. sprawowanej w intencji organizacji harcerskich oraz żołnierzy II Korpusu Polskiego biorących udział w Bitwie o Monte Cassino. Eucharystię celebrował biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Po Mszy św. ordynariusz wojskowy modlił się z harcerzami przy grobie św. Jana Pawła II. Bp Józef Guzdek z ramienia Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję delegata ds. duszpasterstwa harcerzy. W homilii zachęcał harcerzy do naśladowania św. Jana Pawła II, przyjaciela młodzieży. – Pamiętajmy, że „święci nie przemijają”, ale wołają o świętość i pragną świętości. „Święci nie żądają od nas oklasków, ale byśmy ich naśladowali” – przypomniał słowa papieża-Polaka biskup polowy. Ordynariusz wojskowy …

,

Pożegnalnym kręgiem 1400 harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego zakończyło wyprawę „Uniamo le generazioni/Łączymy pokolenia” w 70. rocznicę Bitwy o Monte Cassino. Krąg łączący uczestników wyprawy powstał na Placu Świętego Piotra tuż po zamykającej mszy świętej w Bazylice. Po odśpiewaniu „Ogniska już dogasa blask” przy akompaniamencie Orkiestry Harcerskiej z Żurawicy harcerze zwiedzali Wieczne Miasto, a potem udali się w drogę powrotną.

,

Sobotni poranek przywitał uczestników słoń-cem i fantastyczną pogodą. 150 harcerzy wzięło udział w uroczystości odsłonięcia trzeciego na świecie popiersia generała Władysława Andersa. Wraz z wybiciem godziny 10:00 przy akompaniamencie hymnów państwoych Polski i Włoch zostrały wprowadzone sztandary włoskich organizacji weteranów. Następnie przemówili kolejno burmistrz Cassino, Giuseppe Golini Petrarcone (co znamienne – odczytane zostało również tłumaczenie na język polski), Komendant II OKręgu Stowarzyszenia Wete-ranów Armii Polskiej w Ameryce Antoni Chrościelewski oraz szef KPRM Jacek Cichocki wraz z kierownikiem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Janem Ciechanowskim. Po przemówieniach odsłonięty został pomnik – samego aktu dokonali dwa uczestnicy bitwy pod Montecasino – Antoni Chrościelewski oraz Wincenty Knapczyk oraz córka generała Andersa, Anna …

,

Honker – kryptonim operacji szturmu 2 Korpusu na klasztor na Montecassino, od „Honk” (ang.)-krzyk, jak to opisał Melchior Wańkowicz w książce „Monte Cassino” – „krzyk dzikich gęsi, kiedy wracają do kraju” 17 punktów 72 osoby obsługi 1200 uczestników 120 patroli – Rajd Honker był jednym z ważniejszych wydarzeń podczas wyprawy „Uniamo le generazioni/Łączymy pokolenia” Gra „Honker” organizowana przez jednostki Chorągwi Zachodnio-pomorskiej przebiega po najważniejszych miejscach na masywie Montecassino. Punkty rozmieszczone są w najbardziej charakterystycznych dyslokacjach jednostek 2 Korpusu Polskiego. Świetnym rozwiązaniem w temacie stania w kolejkach było utworzenie, poza zwyczajnymi punktami, całych zgrupowań punktów. Jest to miejsce gdzie znajduje się  kilka punktów, a punkty zaś najczęściej są realizowane jako kilka …

,

Harcerskie służby z Sochaczewa od wczoraj rozstawiają Miasteczko Skautowe w San Antonio u podnóża opactwa na Montecassino. W miasteczku, będącym centralnym miejscem zlotu,  znajdzie się gwieździsty namiot, Centrum Prasowe, Biuro oraz redakcje #Mc2014  i ZHP360. Rozstawiają się również zlotowe media. Pod pięknym, włoskim słońcem, wśród urokliwych wzgórz – świadków historii sprzed 70 lat, od jutra do przyszłego wtorku trwać będzie wyprawa „Uniamo le generazioni/Łączymy pokolenia”. W wyprawie weźmie udział ok. 1400 harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego. Ponad 200 z nich to zlotowe służby, media i obsługa rajdu Honker. Od wczoraj trwa transfer 21 autokarów uczestników z Polski do Fiuggi, gdzie zostaną zakwaterowani.  

,

W Miasteczku Skautowym na Montecassino codziennie krzyżować się będą drogi wszystkich uczestników wyprawy. Miasteczko Skautowe to duży zielony teren u podnóża klasztoru oraz zaplecze logistyczne w sąsiadującym z nim Casa San Antonio. Możemy z niego korzystać dzięki uprzejmości Opactwa – dbajmy więc o niego. W miasteczku znajduje się wiele ważnych miejsc: Stella/Gwiazda To duży namiot, gdzie możesz odpocząć i schronić się przed ewentualnym deszczem. Tutaj też będą odbywać się spotkania zastępowych.   Prato/Błonia Zielone błonia zachęcają do odpoczynku na nich. Spokojnie możesz zjeść na nich lunch w słoneczny dzień i… wrzucić na luz 😉   Ufficio/Biuro Miejsce, gdzie możesz zadać wszystkie pytania. Bardzo prawdopodobne jest, że uzyskasz na nie odpowiedzi. …

,

14-15 maja (środa-czwartek) Przejazd z Polski do Włoch   16 maja (piątek)                                  Rajd Honker Służba w miejscach pamięci Capstrzyk harcerski   17 maja (sobota) Rajd Honker Udział w uroczystościach Bieg Monte Cassino Spotkanie w Miasteczku Skautowym Spotkanie z kombatantami w Opactwie Benedyktyńskim   18 maja (niedziela) Główne uroczystości państwowe na Polskim Cmentarzu Wojennym Dzień skautowy na Piazza Labrioli w Cassino („18. o 18.00”)   19 maja (poniedziałek) Msza święta w Rzymie Krąg harcerski zamykający wyprawę   20-21 maja (wtorek-środa) Powrót z Włoch do Polski

,

Podróż przez całą Europę też jest przygodą!

,

W piątek, który jest pierwszym dniem pobytu w Cassino rozpoczynamy energiczne działania.

PASSWORD RESET

LOG IN