Articles Posted by ZHP

Wpisy:ZHP

Wpis: / 45 Posts
Uniamo le generazioni / Łączymy pokolenia
,

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do zorganizowania Wyprawy „Uniamo le generazioni/Łączymy pokolenia”. Szczególnie podziękowania kierujemy do Kierownictwa i Pracowników: Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie, Departamtentu Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Centrum Informacyjnego Rządu, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Instytutu Pamięci Narodowej, Miasta Cassino, Opactwa Terytorialnego Montecassino, Museo Historiale di Cassino, Komitetu Obchodów 70. Rocznicy Zniszczenia Cassino, Telewizji Polskiej S.A.   oraz naszych Przyjaciół z włoskich organizacji skautowych AGESCI i CNGEI, bez pomocy których zorganizowanie tego wydarzenia nie byłoby możliwe.  

,

,

Blisko 1500 harcerzy i skautów modliło się w Bazylice św. Piotra w Watykanie podczas Mszy św. sprawowanej w intencji organizacji harcerskich oraz żołnierzy II Korpusu Polskiego biorących udział w Bitwie o Monte Cassino. Eucharystię celebrował biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Po Mszy św. ordynariusz wojskowy modlił się z harcerzami przy grobie św. Jana Pawła II. Bp Józef Guzdek z ramienia Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję delegata ds. duszpasterstwa harcerzy. W homilii zachęcał harcerzy do naśladowania św. Jana Pawła II, przyjaciela młodzieży. – Pamiętajmy, że „święci nie przemijają”, ale wołają o świętość i pragną świętości. „Święci nie żądają od nas oklasków, ale byśmy ich naśladowali” – przypomniał słowa papieża-Polaka biskup polowy. Ordynariusz wojskowy …

,

Pożegnalnym kręgiem 1400 harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego zakończyło wyprawę „Uniamo le generazioni/Łączymy pokolenia” w 70. rocznicę Bitwy o Monte Cassino. Krąg łączący uczestników wyprawy powstał na Placu Świętego Piotra tuż po zamykającej mszy świętej w Bazylice. Po odśpiewaniu „Ogniska już dogasa blask” przy akompaniamencie Orkiestry Harcerskiej z Żurawicy harcerze zwiedzali Wieczne Miasto, a potem udali się w drogę powrotną.

,

W niedzielne przedpołudnie 1400 uczestników wyprawy spotkało się w miejscu dla niej najważniejszym – na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. Mamy za sobą moment kluczowy. Wyprawa „Uniamo le generazioni/Łączymy pokolenia” miała jeden cel – uczczenie pamięci wojennych bohaterów. Wielka, wzruszająca uroczystość, obecność naszego Premiera, kilkudziesięciu kombatantów – uczestników bitwy i księcia Henry’ego podkreślała wagę tego wydarzenia. Harcerze zaciągnęli warty przy każdej mogile, szare i zielone mundury zapełniły Polski Cmentarz Wojenny, drużyna reprezentacyjna ZHP ustawiła się w równym szeregu z Wojskiem Polskim. Dzisiejsze obchody były też wielkim świętem polskiego harcerstwa. Po odśpiewaniu hymnów i uroczystej mszy świętej rozpoczęły się przemówienia – Prezesa Rady Ministrów, burmistrza Cassino i przedstawiciela kombatantów. W wielu …

,

60 Kombatantów wzięło wczoraj udział w specjalnym spotkaniu z Premierem i polskimi harcerzami, zgromadzonymi na Montecassino. Wojenni weterani, uczestnicy Bitwy o Monte Cassino dzielili się przeżyciami sprzed 70 lat. Wiele chwil wzruszenia, zadawane przez harcerzy pytania i przejęcie na twarzach słuchaczy sprawiły, że zlot rzeczywiście połączył pokolenia. Zachowywanie pamięci o tamtych czasach, słuchanie historii bezpośrednio od świadków tamtych wydarzeń, przeniesienie się w czasie za pośrednictwem ich wojennych wspomnień – to najważniejsze wartości tego zlotu. Spotkanie zainicjowało przemówienie Premiera Donalda Tuska, który oprócz powitania zgromadzonych gości, wręczył obchodzącemu 90 urodziny kombatantowi – Panu Zbigniewowi Dłużnieńskiemu szablę oraz wspólnie z harcerzami zaintonował pieść „200 lat”. Nie ma większego honoru i zaszczytu, niż …

,

Niezwykłą ścieżkę przez Skautowe Miasteczko w San Antonio przebył wczoraj Premier Donald Tusk. Wraz z żoną odwiedził polskich harcerzy podczas wyprawy „Uniamo le generazioni/Łączymy pokolenia”. Odwiedził terenowy sklep 4 Żywiołów, spotkał się z rozśpiewanymi skautami (spotkanie to uwiecznione zostało nawet na pamiątkowym „zdjęciu z ręki”). Trafił w końcu do zlotowych medyków, gdzie przekonał się, jak harcerscy ratownicy radzą sobie z trudnymi, ambulatoryjnymi przypadkami. Radośnie przywitał się z (całą i zdrową) przypiętą do deski ratunkowej dziewczyną i skierował swoje kroki do namiotu dowodzenia – Centrum Prasowego. Podczas spotkania z redaktorami harcerskich portali szczególnie zainteresował się zespołem mediów społecznościowych, zagadując o internetowych innowacjach. Poświęcił sporo czasu redakcji #MC2014, gdzie zostawił krótką notkę …

,

,

Sobotni poranek przywitał uczestników słoń-cem i fantastyczną pogodą. 150 harcerzy wzięło udział w uroczystości odsłonięcia trzeciego na świecie popiersia generała Władysława Andersa. Wraz z wybiciem godziny 10:00 przy akompaniamencie hymnów państwoych Polski i Włoch zostrały wprowadzone sztandary włoskich organizacji weteranów. Następnie przemówili kolejno burmistrz Cassino, Giuseppe Golini Petrarcone (co znamienne – odczytane zostało również tłumaczenie na język polski), Komendant II OKręgu Stowarzyszenia Wete-ranów Armii Polskiej w Ameryce Antoni Chrościelewski oraz szef KPRM Jacek Cichocki wraz z kierownikiem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Janem Ciechanowskim. Po przemówieniach odsłonięty został pomnik – samego aktu dokonali dwa uczestnicy bitwy pod Montecasino – Antoni Chrościelewski oraz Wincenty Knapczyk oraz córka generała Andersa, Anna …

,

PASSWORD RESET

LOG IN